Portfel

16

LINK DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU TEGO ORAZ POPRZEDNICH PODSUMOWAŃ

Prowadzone przeze mnie portfele (uaktualniam w weekendy):
rzeczywisty (stosunek ilości papierów odwzorowuje strukturę mojego rachunku, sporo zleceń składam z wykorzystaniem usługi OTP, może dochodzić do sytuacji kiedy będę miał ujemną wartość gotówki na koncie),
wirtualny,

Poza publikowaniem wiadomości o interesujących mnie spółkach postanowiłem prowadzić „własny” portfel, którego wyniki będą również udostępniane. Portfel taki nie będzie prowadzony równolegle w rzeczywistości. Zaplanowane kupna lub sprzedaże będę traktować jako udane jedynie w przypadku kiedy rzeczywiście na rynku dojdzie do transakcji pozwalającej stwierdzić, iż była ona możliwa do realizacji. Mam nadzieję, że z biegiem czasu moje prywatne inwestycje będą pokrywać się z tutaj dostępnymi.  Oczywiste jest, że nie wszystkie spółki na które w najbliższym czasie zwrócę uwagę znajdują się już w moim portfelu, co będzie wprowadzać rozbieżności.
Początkową wartość portfela ustaliłem na 30 000pln, przy mniejszej kwocie nie musiałbym zwracać uwagi na płynność papierów.
W transakcjach będę uwzględniał prowizje zgodne z opłatami jakie płacę – 0.2%.
W portfelu maksymalnie będzie znajdować się 10 spółek, najlepiej jeśli będzie to 8.
Rozliczenia portfela oraz proponowane zmiany będą aktualizowane co tydzień w sobotę.
Analizę spółek znajdujących się w portfelu oraz historyczne podsumowania można znaleźć tutaj.
Celem portfela jest uzyskanie w ciągu roku przychodów na poziomie przynajmniej 30%.
Nie mam dobrych wspomnień z inwestycjami na WIG20, więc radzę nie spodziewać się, że będę tam robić dużo zleceń.
Typowane przeze mnie spółki inwestycjami od miesiąca do czasu dłużej nieokreślonego- postaram się określać to po dodaniu spółki do portfela.
Zależnie od sytuacji będę zakładać kupno spółki jeśli spadnie poniżej jakiegoś kursu, lub jeśli przebije jakiś poziom, wszystko będzie opisane w osobnym poście.

Wydaje mi się, że tabelka rozliczeniowa jest przejrzysta jednak wytłumaczę oznaczenia.
DANE:
tydzień – numer kolejnego podsumowania
zmiana tyg. – wartość o jaką zmienił się portfel w ciągu tygodnia
zmiana tyg. % – procentowa zmiana o jaką zmienił się portfel
od startu % – procentowa zmiana portfela względem wartości początkowej
średni % – średniotygodniowa stopa zwrotu
wig % – zmiana wartości indeksu wig od początku prowadzenia portfela
instrumenty – wartość papierów, jaką posiadamy w portfelu
gotówka – ilość gotówki jaką posiadamy w portfelu obliczania na podstawie stanu z poprzedniego miesiąca oraz transakcji zawartych w tygodniu z uwzględnieniem prowizji.
wartość portfela – suma gotówki oraz instrumentów
KOSZT- kurs po jakim została zawarta transakcja kupna
ZMIANA TYG – procentowa tygodniowa zmiana kursu danej spółki, o ile znajdowała się wcześniej w portfelu
ZYSK – procentowa zmiana kursu danej spółki od momentu zakupu

TRANSAKCJE:
ILOŚĆ – ilość kupionych(„-„) lub sprzedanych(„+”) akcji

OBSERWACJE:
ILOŚĆ – w kolumnie będzie zaznaczany kierunek transakcji
LIMIT – w kolumnie będzie oznaczany rodzaj transakcji (np. SL)